SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

208.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/ 13 ), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu (»Narodne novine« broj 29/13), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 6. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu
skrb Primorsko-goranske županije u 2013. godini

I.

U točki III. Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2013. godini (»Službene novine« broj 16/13 i 42/13), mijenjaju se iznosi na način da se u tabeli u kojoj se daje prikaz raspodjele sredstava centrima za socijalnu skrb:

- kod »Naknade troškova zaposlenima« u koloni CZSS RIJEKA brojka »118.000« zamjenjuje se brojkom »124.134« i u koloni UKUPNO brojka »178.261« zamjenjuje se brojkom »184.395«

- kod »Rashodi za materijal i energiju« u koloni CZSS RIJEKA brojka »594.100« zamjenjuje se brojkom »582.975« i u koloni UKUPNO brojka 884.160 zamjenjuje se brojkom »873.035«

- kod »Ostali nespomenuti rashodi poslovanja« u koloni CZSS RIJEKA brojka »86.058« zamjenjuje se brojkom »91.049« i u koloni UKUPNO brojka »127.344« zamjenjuje se brojkom »132.335«

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/9

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-26

Rijeka, 19. prosinca 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=00001&odluka=208
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr