SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

205.

Na temelju članka 22. stavka 2 i članka 53. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/13), članka 7. stavka 2. podstavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu (»Narodne novine« broj 29/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima
koji se griju na drva, visini novčanog iznosa za podmirenje
troškova i rasporedu sredstava jedinicama lokalne
samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini

I.

U Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, visini novčanog iznosa za podmirenje troškova i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (»Službene novine« broj 31/13), tablica s rasporedom sredstava jedinicama lokalne samouprave koja je sastavni dio Odluke mijenja se i glasi:

»RASPORED SREDSTAVA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2013. GODINI

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Napomena: razlika od 800,00 kn, između visine sredstava utvrđene minimalnim financijskim standardom u iznosu od 1.461.100,00 kn i predloženih za raspored u visini od 1.460.300,00 kn (1.718 korisnika x 850,00 kn), raspoređuje se Općini Lokve, kao jedinici lokalne samouprave s najvećim brojem korisnika pomoći za stanovanje.«

II.

U točki VI. iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Do 15. siječnja 2014. godine jedinice lokalne samouprave podnose izvještaj o namjenskom trošenju sredstava iz točke I. ove Odluke, odnosno uz obrasce PTO (Evidencija o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva) i PTS (Evidencija o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi), dostavljaju i presliku financijske kartice proračunskog računovodstva ili popisnu listu korisnika s potpisom korisnika iz koje je razvidna pojedinačna isplata sredstava pomoći za ogrjev za 2013. godinu.«

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/9

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-20

Rijeka, 19. prosinca 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

 

Odluka   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=00001&odluka=205
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr