SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

199.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. stavka 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06,150/08, 124/10, 124/11, 86/ 12 i 94/13), članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 9. i 10. Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture (KLASA: 022-04/13-01/34, URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-16 od 09. rujna 2013. godine), članka 18. i članka 28. točke 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 19/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donijela je

PROGRAM
javnih potreba Primorsko-goranske županije
za 2014. godinu (kultura, sport i tehnička kultura)

 

I.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-04/13-01/9

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-8

Rijeka, 19. prosinca 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

 

 

 

 

Program javnih potreba   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=00001&odluka=199
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr