SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

51.

Na temelju članka 44. stavka 1. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 10/13) i članka 16. Etičkog kodeksa Općinske uprave Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 37/13), Općinska načelnica Općine Kostrena dana 11. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova Etičkog
povjerenstva Općinske uprave Općine Kostrena

Članak 1.

U Etičko povjerenstvo Općinske uprave Općine Kostrena (dalje: Povjerenstvo) na mandat od četiri godine imenuju se:

1. Biserka Miškulin, prof. - ravnateljica O.Š. Kostrena za predsjednicu

2. Tamara Bulat, dipl. oecc. - pročelnica Upravnog odjela za financije i upravljanje imovinom u Općini Kostrena za članicu,

3. mr. Predrag Petrović, univ. spec. admin. publ. - samostalni referent za pravne poslove u Općini Kostrena za člana.

Članak 2.

Povjerenstvo ima zadatak da prati primjenu Etičkog kodeksa Općinske uprave Općine Kostrena, promiče etička načela i standarde, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima zaposlenika, odnosima zaposlenika prema građanima, zaprima pritužbe zaposlenika i građana na etičko ponašanje i postupanje zaposlenika, provodi postupak osnovanosti pritužbe, vodi evidenciju p zaprimljenim pritužbama, te druge poslove iz djelokruga Povjerenstva.

Članak 3.

Administrativnu potporu u radu Povjerenstva pruža upravno tijelo zaduženo za kadrovske poslove.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/13-01123

Ur. broj: 2170-07-03-13-244

Kostrena, 11. prosinca 2013.

Općinska načelnica

Mirela Marunić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=51221&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr