SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD KASTAV

78.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županiije broj 26/09 i 13/13) i Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 32/10., 41/11 i 40/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 7. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnina

Članak 1.

Grad Kastav prodaje nekretninu u svom vlasništvu označenu kao k.č. 6620/6 k.o. Kastav površine 303 m2.

Početna cijena za predmetnu nekretninu iznosi 70 EÎ/m2 (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB dan plaćanja).

Rok zaključenja ugovora: 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Rok i način plaćanja kupoprodajne cijene: isplatu kupoprodajne cijene kupac je dužan izvršiti odjednom u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Članak 2.

Obavijest o natječajnom postupku objavljuje se u dnevnom tisku, a cijeloviti tekst natječaja se objavljuje na oglasnoj ploči Grada i na Web stranicama.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke, a nakon provedenog natječajnog postupka, ovlašćuje se gradonačelnik Grada Kastva da u ime Grada Kastva, kao prodavatelja, sklopi kupoprodajni ugovor s najpovoljnijem ponuđačem.

Grad Kastav zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-17

Kastav, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=51215&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr