SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD KASTAV

77.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na prijedlog gradonačelnika, na 7. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Kastva.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

            Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Klasa: 021-05/10-01/8, Ur.broj: 2170-01-01- 1-10-6) od 15. rujna 2010. g.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-16

Kastav, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=51215&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr