SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD KASTAV

70.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 55/09, 20/10 i 30/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 7. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 51/12 i 13/13) članak 2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U članku 3. mijenja se:

- u točki 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA stavak 2. i 3.

»Poslovi održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda povjereni su temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki MARGRADNJA d.o.o., Viškovo, koja je temeljem provedenog postupka prikupljanja ponuda izabrana kao najpovoljniji ponuđač.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 11.500,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.«

- u točki 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA stavak 3:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 697.995,00 kuna, uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu 478.995,00 kuna. Financirat će se 207.500,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i u iznosu od 490.495,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

- u točki 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA stavak 5:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 530.000,00 kuna, a financirat će se 440.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 90.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

- u točki 5. ODRŽAVANJE GROBLJA stavak 3:

»Sredstva za izvršenje radova na održavanju groblja predviđaju se u iznosu od 496.005,00 kuna, uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu 409.005,00 kuna. Financirat ce se 170.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta, a u iznosu od 326.005,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

- u točki 6. JAVNA RASVJETA stavak 3:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 910.000,00 kuna, a financirat će se 830.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 80.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-9

Kastav, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=51215&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr