SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD KASTAV

69.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 7. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Kastva za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/ 13 i 13/13) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2013. godine je sljedeći:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova II. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-8

Kastav, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=51215&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr