SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

117.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128799, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/ 13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2014. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i građenje groblja i ostalih komunalnih građevina i nabavu opreme.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infra

strukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 18 433 136,09 kn od čega komunalni doprinos iznosi 11.220.000,00 kn, kapitalne pomoći 670.000,00 kn, kapitalne donacije 200.000,00 kn, višak u iznosu 135.136,09 kn, HBOR 800.000,00 kn, prihodi od prodaje nefin. imovine 5.040.000,00 kn, vlastiti 368.000,00kn.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/79

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 12. prosinca 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

 

Program gradnje   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=10005&odluka=117
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr