SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

115.

Na temelju odredbi članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne Novine RH«, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 66/11, 25/12 i 136/12) i članka 32. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ«, br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

PLAN RASPODJELE SPOMENIČKE RENTE
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Planom raspodjele spomeničke rente Grada Malog Lošinja za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2014. godinu u iznosu od 750.000,00 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Plan raspodjela spomeničke rente za 2014. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/13-01/13

Ur. broj: 2213/01-01-13-16

Mali Lošinj, 12. prosinca 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

Plan raspodjele spomeničke rente za 2014  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=10005&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr