SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

70.

Na temelju članka 209. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11 i 56/13), članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13) i prijedloga Ponikve d.o.o., Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11 i 30/12) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine i rokovi priključenja.

Komunalnim vodnim građevinama upravlja Ponikve d.o.o. Krk«

Članak 2.

U članku.6. stavku 2. točka 8. briše se.

Članak 3.

U članku 7. stavak 2. briše se.

Članak 4.

Naslov iznad članka 12. i članci 12., 13., 14. i 15. brišu se.

Članak 5.

Naslov iznad članka 16. i članak 16. brišu se.

Članak 6.

Naslov iznad članka 17. i članci 17. i 18. brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 19. i članak 19. brišu se.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-06-13-01-9

Omišalj, 21. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51513&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr