SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 38. Petak, 25. listopada 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

42.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12), mijenja se članak 2. i glasi:

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ova Odluka o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-24

Kostrena, 17. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Programa g  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=860&mjesto=51221&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr