SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

65.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) i Proračuna Općine Baška za 2013. godinu, Općinski načelnik Općine Baška, dana 25. rujna 2013. godine, donio je

II. Izmjene i dopune
Plana prijma u službu u 2013. godini

I.

U Planu prijma u službu u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/13, 35/13), točka III. mijenja se i glasi:

»Sukladno utvrđenim potrebama i osiguranim u proračunskim sredstvima, u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, planira se prijam službenika, kako slijedi:

1.u Ured načelnika:

1.1.1 vježbenik/ca, magistar struke pravnog smjera - dipl. iur., uključenjem u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja, mjera »Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa«, na određeno vrijeme od 12 mjeseci,

1.2.1 vježbenik/ca, magistar struke pravnog smjera - dipl. iur., na određeno vrijeme od 12 mjeseci,

1.3.1 referent/ica za administrativno arhivske poslove, na određeno vrijeme, do povratka duže odsutne službenice,

2.u Odsjek za proračun, financije i računovodstvo:

2.1.vježbenik/ca, magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera, na određeno vrijeme od 12 mjeseci,

2.2.viši stručni suradnik/ca, magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera, na određeno vrijeme, do povratka duže odsutne službenice

3.u Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:

3.1.1 komunalni redar, na određeno vrijeme (razdoblje lipanj - listopad),

3.2.viši stručni suradnik/ca, magistar struke ili stručni specijalist građevinskog, arhitektonskog ili tehničkog usmjerenja, na neodređeno vrijeme.

II.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Baška.

Klasa: 112-01/13-01/1

Ur. broj: 2412-03-02/1-13-6

Baška, 25. rujna 2013.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10007&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr