SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

58.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donijelo je

III. izmjene i dopune Godišnjeg programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12, 5/13, 17/13), članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za građenje javnih površina, pomorskog dobra, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirana su u iznosu od 6.438.957,16 kuna, a osigurat će se kako slijedi:

.komunalni doprinos u iznosu od 3.529.071,85 kuna

.prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.090.463,90 kuna

.prihodi od koncesijskih naknada u iznosu od 635.512,52 kuna

.HBOR u iznosu od 786.253,29 kuna

.donacije u iznosu od 40.375,00 kuna

.opći i posebni prihodi u iznosu od 357.280,60 kuna

A) JAVNE POVRŠINE i POMORSKO DOBRO 371.750,00 kuna


poz 109.71 Lučka uprava Krk -
suf. ulaganja na pom. dobru 371.750,00


B) NERAZVRSTANE CESTE 4.384.613,67 kuna


poz 109.1 Izgradnja ulice
''Pod Mire'' Jurandvor 87.220,85


poz 109.8 Izgradnja ulice
Popa Petra Dorčića Baška 1.255.371,96


poz 108 Otkup zemljišta
za izgradnju prometnica 1.656.000,00


poz 122 Sufinanciranje gradnje
potpornog zida ulice Šantis 15.280,60


poz 109.4 Uređenje opločenja dijela
Ulice Kralja Zvonimira u Baški 1.370.740,26


C) JAVNA RASVJETA 210.888,95 kuna

poz 110.58 JR - naselje Jurandvor 6.278,13


poz 110.58 JR - Ulica kralja Zvonimira 150.567,58


poz 110.58 JR - sabiralište »POSAM« 372,60


poz 110.58 JR - park Marjan 1.951,20


poz 110.58 JR - SC »Zablaće« 51.719,44


D) IZRADA PROJEKATA ZA INFRASTRUKTURU 1.357.030,00 kuna

poz 115.12 Izrada projektne dokumentacije
za ulicu Šantis 54.937,50


poz 115.15 Usklađenje PP Općine Baška 8.000,00


poz 115.17 Izrada projektne dokumentacije
za ulicu Pešćivica 41.687,50


poz 115.21 Izrada projektne dokumentacije
- zona 10 148.750,00


poz 115.22 Izarada projektne dokumentacije
- područje Labic, Jurandvor 11.250,00


poz 115.25 Izrada Projektne dokumentacije
za ulicu Put Zablaće u Baški 20.000,00


poz 115.8 Izrada geodetske podloge
Općine Baška 8.155,00


poz 115.81 Razvoj GIS-a Općine Baška 173.375,00


poz 115.95 Izrada UPU 3 -
UPU 8 Općine Baška 550.000,00


poz. 115.98 Izrada projektne dokumentacije
luke Baška 128.250,00


poz 115.99 Izrada projektne dokumentacije
- legalizacija objekata 170.750,00


poz 116 Izrada projektne dokumentacije
autobusne postaje
s parkiralištem na Gruhu 41.875,00


III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Sredstva za građenje objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada planirana su u iznosu od 130.000,00 kuna, a osigurat će se iz sredstava HBOR-a u iznosu od 114.674,54 kuna.

E) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA 114.674,54 kuna

poz 107.72 Ponikve - Ekološki sustav
zbrinjavanje otpada na otoku Krku 114.674,54


Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 6.438.957,16 kn.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-10

Baška, 20. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10007&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr