SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

79.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak, 7/13.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 4. sjednici 30. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U članku 30. Odluke o socijalnoj skrbi stavak 2. točka 1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 12), umjesto riječi: »u 100% iznosu mjesečne vozne karte« trebaju stajati riječi: »u iznosu koji utvrđuje Gradonačelnik Grada Crikvenice.«

Članak 2.

U članku 30. Odluke o socijalnoj skrbi stavak 2 . točka 2) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/12), umjesto riječi: »u iznosu 50% od pune mjesečne vozne karte« trebaju stajati riječi: »u iznosu koji utvrđuje Gradonačelnik Grada Crikvenice.«

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 402-01/13-01/09

Ur. broj: 2107/01-08/01-13-6

Crikvenica, 30. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10003&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr