SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

78.

Na temelju čl. 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11, 50/12, 55/12, 80/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 34/09 - ispravak, 07/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 4. sjednici održanoj dana 30. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Odluke
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice

Članak 1.

Članak 3. Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 53/12), u stavku 1., iza podstavka 4, dodaju se podstavci 5 i 6, i glase:

- formiranje nove lokacije groblja na području Grada Crikvenice, a koje će obuhvatiti slijedeće k.č.: 1839, 1840, 1841, 1842 i 1843, K.O. Crikvenica;

- definiranje uvjeta za uređenje naselja Dubračina NA110, kroz odredbe za provođenje, odnosno da se neposrednom provedbom Plana unutar građevinskog područja naselja označenog kao Dubračina NA110 mogu graditi višestambene građevine koje sadrže 2-3 stambene jedinice.

Članak 2.

U članku 6., iza stavka 4., dodaje se novi stavak, koji glasi:

Iskazana je velika potreba za rješavanjem ukopnih mjesta na području Grada Crikvenice. Postoji nekoliko planiranih lokacija groblja, no radi jednostavnijeg rješavanja imovinskih pitanja na predloženom zemljištu, planom se definira i ova dodatna lokacija.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/32

Ur. broj: 2107/01-07/3-13-30

Crikvenica, 30. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10003&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr