SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

77.

Na temelju čl. 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 34/09 - ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 4. sjednici održanoj dana 30. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni
Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar

Članak 1.

U članku 3. Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar (»Službene novine PGŽ« broj 37/12), u stavku 1., iza riječi »Lučkom upravom Crikvenica« dodaju se riječi: »i ukidanje obveze izrade DPU Crikvenica centar i DPU Podvorska, određivanje detaljnih uvjeta gradnje za područja unutar obuhvata navedenih detaljnih planova uređenja, redefiniranje uvjeta gradnje na k.č. 1551, K.O. Crikvenica (župni ured) uz promjenu namjene, te redefiniranje mogućnosti rekonstrukcije objekata u zonama Planom označenih kao M2k-poslovno-stambene zgrade u povijesnoj strukturi naselja«;

U članku 3. Odluke, stavak 2. i 3. brišu se, stavak 4. postaje stavak 2, a u istome se

iza riječi »Komunalne luke Podvorska«, dodaju riječi: »i ukidanje obveze izrade DPU Crikvenica centar i DPU Podvorska, određivanje detaljnih uvjeta gradnje za područja unutar obuhvata navedenih detaljnih planova uređenja, redefiniranje uvjeta gradnje na k.č. 1551, K.O.Crikvenica (župni ured) uz promjenu namjene, te redefiniranje mogućnosti rekonstrukcije objekata u zonama Planom označenih kao M2k-poslovno-stambene zgrade u povijesnoj strukturi naselja.«

Članak 2.

U članku 4., u stavku 1., iza riječi »Komunalne luke Podvorska«, dodaju se riječi: »i ukidanje obveze izrade DPU Crikvenica centar i DPU Podvorska, određivanje detaljnih uvjeta gradnje za područja unutar obuhvata navedenih detaljnih planova uređenja, redefiniranje uvjeta gradnje na k.č. 1551, K.O.Crikvenica (župni ured) uz promjenu namjene, te redefiniranje mogućnosti rekonstrukcije objekata u zonama Planom označenih kao M2k-poslovno-stambene zgrade u povijesnoj strukturi naselja.«

Članak 3.

U članku 6. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Obzirom da Zakon o prostornom uređenju i gradnji zbog racionalnosti više ne predviđa izradu DPU-a unutar UPU-a, postoje preduvjeti da se zaustavi daljnja izrada navedenih DPU-ova, ali uz određivanje detaljnih uvjeta gradnje svih građevina i uređenja površina unutar područja obuhvata DPU Crikvenica centar i DPU Podvorska.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/21

Ur. broj: 2107/01-07/3-13-41

Crikvenica, 30. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10003&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr