SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

75.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak, 7/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 4. sjednici 30. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza
učenika i studenata

Članak 1.

U članku 5. Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/09.), umjesto riječi: »od 100% mjesečne pokazne karte« trebaju stajati riječi: »koji utvrđuje Gradonačelnik Grada Crikvenice.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. Odluke umjesto riječi: »od 25% mjesečne pokazne karte« trebaju stajati riječi: »koji utvrđuje Gradonačelnik Grada Crikvenice.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. Odluke umjesto riječi: »od 25% mjesečne pokazne karte« trebaju stajati riječi: »koji utvrđuje Gradonačelnik Grada Crikvenice.«

Članak 4.

Članci 8. i 9. Odluke se brišu.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 600-01/13-01/30

Ur. broj: 2107/01-08/01-13-6

Crikvenica, 30. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10003&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr