SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

73.

Na temelju članka 108. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08. i 136/12), članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 i 07/13) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/2013), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 30. rujna 2013. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Crikvenic za 2013. godinu

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu sastoji se od:

. sažetka općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom

. općeg dijela proračuna na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

. posebnog dijela proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom:

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/13-01/12

Ur. broj: 2107/01-05/2-13-4

Crikvenica, 30. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Lovorko Gržac, ing., v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju prora  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10003&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr