SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/13) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ«, broj 30/ 09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU O PRVOJ IZMENI I DOPUNI
PRORAČUNA OPĆINE BROD MORAVICE
ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Brod Moravice za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 52/12) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Brod Moravice za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Brod Moravice za 2013. godinu, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/01
Ur. broj: 2112-06-13-01-09
Brod Moravice, 10. 9. 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračun  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51312&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr