SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08., 136/12.), čl. 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« 24/13.) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ«, br. 29/09), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 10. rujna 2013. godine, prihvaća

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Cresa za 2013. godinu ostvaren je u prvom polugodištu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci utvrđeni u općem dijelu proračuna ( račun prihoda i rashoda, račun financiranja), te posebnom dijelu prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji ostvareni su prema priloženim tablicama kako slijedi.

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/13-01/19

Ur. broj: 2213/02-01-01-13-4

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=10002&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr