SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/ 04, 38/09, 79/09 i 153/ 09) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12,7/13,15/ 13 i 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 25. rujna 2013. godine donosi

IZMJENE
Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Kraljevice za 2013. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12 - u daljnjem tekstu Program) mijenja se i glasi:

Popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima mijenje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

Iz namjenskih sredstava za razvoj u cijeni komunalne usluge financirati će se projekti komunalnih društava zajedno s Gradom Rijeka i ostalim jedinicama suvlasnicima komunalnih društava i to:

Članak 3.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 2.071.785 kuna, od toga iz sredstava komunalnog dopinosa 890.000 kuna, iz sredstava vodnog doprinosa u iznosu od 20.000 a iz ostalih sredstava Proračuna u iznosu od 348.785 kuna, te iz namjenskih sredstava za razvoj komunalne infrastrukture u iznosu od 813.000 kn.

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2013. g. stupaju na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-13-78

Kraljevica, 25. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, dipl. ing., v. r.

 

Izmjene Programa gradnje objekata komuna  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=10001&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr