SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

36.

Na temelju članka 437. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11,111/12, 144/12 i 68/13), članka 15. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11 i 12/12) te članaka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju prijedloga za izbor člana
Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o.

Članak 1.

Predlaže se skupštini KD Čistoća d.o.o., na daljnji period od 4 godine, da se za člana Nadzornog odbora izabere: VESNA BRUKETA, Križišće, Križišće 37.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-06/13-01/3

Ur. broj: 2170/08-01-13-4

Kraljevica, 25. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružič, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=10001&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr