SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 22. Srijeda, 5. lipnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

35.

Na temelju članka 8. stavak (3), članka 53, stav. prvi točka 10., članka 91. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« br. 144/12), članka 39. stav. prvi i drugi, članka 90. i 90 a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»N.N.« br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/ 12), Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Vinodolska općina na temelju Odluke o objavi rezultata izbora za izbor načelnika Općina Vinodolska općina donosi

ODLUKU
O IZBORU I IMENOVANJU NAČELNIKA
OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Članak 1.

Za načelnika Općine Vinodolska općina izabran je na neposrednim izborima u II. izbornom krugu, tajnim glasovanjem, na mandat od 4 godine, za mandatno razdoblje 2013-2017. godine, dosadašnji načelnik IVICA CRNIĆ.

Članak 2.

Mandat novoizabranog načelnika počinje teći prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora Općinskog načelnika tj. 5. lipnja 2013. godine.

Članak 3.

Načelnika u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik načelnika koji se bira na isti način i po istom postupku kao i načelnik, i to u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 4.

Načelnik Općine Vinodolska općina je izvršno tijelo Općine Vinodolska općina.

Članak 5.

Odluka o izboru i imenovanju načelnika Općine stupa na snagu danom donošenja.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-18

Bribir, 5. lipnja 2013.

Predsjednik Općinskog izbornog Povjerenstva
Anto Matković, dipl. iur.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=843&mjesto=91253&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr