SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 22. Srijeda, 5. lipnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

PREDSTAVNICA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA OPATIJE

Na temelju članka 34. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10 i 80/10) predstavnica talijanske nacionalne manjine u Gradu Opatija, dana 20. svibnja 2013. godine, donosi sljedeći:

FINANCIJSKI PLAN
predstavnika talijanske nacionalne manjine u
Gradu Opatija za 2013. godinu

Prihodi iznos u kn


-Sredstva iz proračuna Grada Opatije

za 2013. godinu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.300,00

ukupno prihodi 7.300,00


Rashodi iznos u kn


-troškovi organizacije kulturnih manifestacija

-troškovi za rad u komisijama i radnim tijelima

-dnevnice za službena putovanja

-naknada za prijevoz

-troškovi telefona

-troškovi uredskog materijala

-stručna literatura

-seminari

-reprezentacija

SVEUKUPNI RASHODI 7.300,00


PREDSTAVNICA
talijanske nacionalne manjine
Grada Opatije
Sonja Kalafatović

Na temelju članka 34. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10 i 80/10) predstavnica talijanske nacionalne manjine u Gradu Opatija, dana 20. svibnja 2013. godine, donijela je:

PROGRAM RADA
predstavnika talijanske nacionalne manjine
za 2013. godinu

1.Na osnovi Ustavnog zakona i u cilju unaprjeđenja i zaštite položaja pripadnika talijanske nacionalne manjine u Gradu Opatija, potaknuti pripadnike manjine da se što aktivnije uključe u izradu i ostvarivanje programa rada ove predstavnice.

2.Osigurati neposrednu suradnju sa gradskim tijelima u pripremi i realizaciji projekata od značaja za talijansku nacionalnu manjinu te informirati pripadnike talijanske nacionalne manjine o njihovim manjinskim i građanskim pravima i biti na pomoći u ostvarivanju svih prava.

3.Informiranje javnosti o djelovanju i programu talijanske nacionalne manjine kao i informiranje o svim pitanjima od posebnog značaja za talijansku nacionalnu manjinu.

4.Briga za realizaciju i uspješan završetak započetih tečajeva talijanskog jezika koji se provode pri Zajednici Talijana Opatija, kao i organizacija jednodnevnih putovanja za polaznike, ali i uključivanje šireg građanstva u učenje talijanskog jezika sa svrhom očuvanja, njegovanja te širenja talijanskog jezika i kulture.

5.Provođenje procedure za uključivanje grupa dječjeg vrtića koje provode program na talijanskom jeziku u mrežu talijanskih vrtića uvođenjem programa za talijanske nacionalne manjine po suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

6.U svrhu suradnje i jačanja veza sa ostalim Zajednicama Talijana iz Istre i Rijeke i sa Republikom Italijom organizacija studijskih putovanja, organizacija izleta i prijateljskih posjeta članova, sudjelovanje sa Gradom Opatijom u međunarodnoj razmjeni sa talijanskim gradovima Castel San Pietro Terme i Carmagnola i dr.

7.Okupljanje mladih pripadnika talijanske nacionalne manjine.

8.Posjet bolesnim i nemoćnim članovima talijanske nacionalne manjine.

9.Angažiranje radi uvođenja dvojezičnosti u institucijama u kojima svoje interese ostvaruju predstavnici talijanske nacionalne manjine.

10.Surađivati sa ostalim nacionalnim manjinama u Gradu Opatija u svrhu postizanja što kvalitetnijeg i tolerantnijeg suživota pripadnika različitih kultura u gradu Opatija.

PREDSTAVNICA
talijanske nacionalne manjine
Grada Opatije
Sonja Kalafatović

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=843&mjesto=10006&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr