SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 51. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) te u skladu s Proračunom Općine Klana za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 51/11) načelnik Općine Klana donosi sljedeći

PLAN
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Klana za 2013. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Klana u 2013. godini.

Članak 2.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana utvrđuje se u tablici kako slijedi:

MSSS

PS

SSS

NSS

UKUPNO

Broj sistematiziranih
radnih mjesta

5

2

2

2

11

Broj popunjenih radnih mjesta

4

1

1

2

8

Potreban broj službenika
i namještenika na
neodređeno vrijeme

1

0

0

0

1

Potreban broj vježbenika

0

0

0

0

0

Kratice u Tablici imaju sljedeće značenje:

- MSSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista,

- PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

- SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme.

- NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/13-01/43

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 23. travnja 2013.

Načelnik Općine Klana

Matija Laginja, dipl. ing. šum., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=51217&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr