SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 90/11 i 50/12) te Zaključka načelnika Općine Klana KLASA: 022-01/13- 01/35, UR.BROJ: 2170-06-13-01-02 od 26. travnja 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Klana objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
UPU-6: K5 - Poslovna zona - Klana »Pilana«

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-6: K5 - Poslovna zona - Klana »Pilana« (dalje: UPU 6).

2. Javni uvid u prijedlog UPU-a 6, provest će se od dana 13. svibnja 2013. godine do dana 12. lipnja 2013. godine, u prostoriji vijećnice Općine Klana, Klana 33, Klana.

3. Uvid u prijedlog UPU-a 6 može se obaviti u prostoriji vijećnice Općine Klana u sjedištu Općine Klana, svakim radnim danom od 07.00 do 14.00 sati.

4. Javno izlaganje o prijedlogu UPU-a 6 izvršit će se dana 28. svibnja 2013. godine, u 17.00 sati u prostoriji vijećnice Općine Klana za sve zainteresirane pravne i fizičke osobe.

5. Nadležna tijela i osobe, građani i pravne osobe te vlasnici nekretnina, mogu svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog UPU-a 6 dostaviti Općini Klana od dana 13. svibnja 2013. godine do dana 12. lipnja 2013. godine i to pisanim putem na adresu Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana ili upisom u knjigu primjedbi koja će u vrijeme provedbe javnog uvida biti dostupna uz prijedlog UPU-a 6 u prostoriji vijećnice Općine Klana, svakim radnim danom od 07.00 do 14.00 sati.

6. Sva očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani, isti moraju sadržavati čitko ispisano ime i prezime građana, odnosno naziv pravne osobe, kao i adresu podnositelja primjedbe. Primjedbe koje neće imati gore tražene uvjete neće se uzeti u razmatranje prilikom pripreme izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 360-01/13-01/69

Ur. broj: 2170-06-13-01-20

Klana, 2. svibnja 2013.

Načelnik

Matija Laginja, dipl. ing. šum., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=51217&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr