SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Na temelju članka 35. točke 1. i članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/ 09., 150/11 i /12.) i članka 31. i 55. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09. , 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 10. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Članak 1.

U članku 74. stavku 1. mijenja se druga rečenica koja sada glasi:

»Prijedlog za podnošenje izvješća može podnijeti član Vijeća i Klub članova vijeća.«

Članak 2.

U članku 78. stavku 1. riječi »ovlašteni predlagatelji iz članka 52.a« zamjenjuje se riječima »Član vijeća ili Klub članova vijeća«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-04/13-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/13-01-1

Vrbovsko, 10. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51326&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr