SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
OPĆINA SKRAD
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 9. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08) i članka 28.c Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09), općinski načelnik Općine Skrad donio je

ODLUKU
o izmjeni Plana prijma u službu za
Općinu Skrad u 2013. godini

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u Općine Skrad (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad (dalje u tekstu: Upravni odjel) tijekom 2013. godine.

Članak 2.

Plan prijma sadrži:

-stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu,

-potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2013. godinu

-potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2013. godinu.

Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2013. godinu i potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2013. godinu utvrđuje se u Tabeli koja se nalazi i privitku i čini sastavni dio ovog Plana prijma.

Članak 4.

Općina Skrad je Planom prijma za 2013. godinu predvidjela zapošljavanje dvoje vježbenika SSS ekonomskog usmjerenja. Traženi smjer vježbenika usko je povezan sa područjem rada Općine Skrad, a ujedno i pokriven kvalitetnim mentorom sa znanjem iz tih područja.

Članak 5.

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 110-01/13-01/1

Ur. broj: 2112/04-13-01-02

Skrad, 2. travnja 2013.

Općinski načelnik

Damir Grgurić, dipl. ing.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51311&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr