SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 11. travnja 2013. godine donoijelo je

ODLUKU
o usvajanju Programa razvoja Radne zone K1 Klana

Članak 1.

Usvaja se Program razvoja Radne zone K1 Klana KLASA: 360-01/13-01/89, UR.BROJ: 2170-06-13-01-01 od 20. ožujka 2013. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/22

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 11. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51217&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr