SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

16.

Temeljem članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), te članka 32. Statuta Općine Klana »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 11. travnja 2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/12), članak 2. mijenja se i glasi:

»Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

RADNO MJESTO

KOEFICIJENT

Pročelnik

2,425

Voditelj Odsjeka za financije, javnu
nabavu, komunalne djelatnosti,
zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

1,649

Voditelj Odsjeka za društvene djelatnost, kulturu, tehničku kulturu i sport, te
školstvo i predškolstvo

1,649

Viši savjetnik za društvene djelatnost, kulturu, tehničku kulturu i sport, te
školstvo i predškolstvo

1,523

Viši savjetnik za financije, komunalne djelatnosti, zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

1,523

Stručni suradnik za informatičke,
kadrovske i knjigovodstveno -
računovodstvene poslove

1,115

Viši informatički referent za kadrovske
i knjigovodstveno - računovodstvene
poslove

0,989

Administrativna tajnica načelnika i JUO

0,921

Referent - komunalni redar

0,853

Komunalni radnik

0,601

Čistačica

0,601

»

Članak 2.

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/-24

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 11. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51217&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr