SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04. i 38/09.) i članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 6/13.) Općinski načelnik Općine Viškovo dana 9. travnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima kada
sudjeluju u vatrogasnim intervencijama
na području Općine Viškovo

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se visina i uvjeti za dobivanje novčane naknade za dobrovoljne vatrogasce koji:

-su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Viškovo

-nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Viškovo

Članak 2.

Ostvarivanje prava na naknadu utvrđuje Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju izdavanjem odgovarajućeg odobrenja.

Članak 3.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Viškovo za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće ukoliko to zatraži poslodavac.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Općine Viškovo poslije radnog vremena, imaju pravo na neradne sate u dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće ukoliko to zatraži poslodavac.

Članak 4.

Pravo na naknadu plaće iz članka 3. ove Odluke imaju poslodavci koji uz zahtjev za novčanu naknadu za dobrovoljne vatrogasce dostave potvrdu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Halubjan o vremenu i mjestu sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji, kao i izračun naknade koju ostvaruje temeljem prava iz kolektivnog ugovora pravne osobe poslodavca.

Članak 5.

Pravo na isplatu novčane naknade utvrđene ovom Odlukom ostvaruje dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu koji uz zahtjev obavezno mora priložiti potvrdu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Halubjan o vremenu i mjestu sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji te potvrdu zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti ili školske ustanove o statusu učenika ili studenta.

Članak 6.

Naknada za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji određuje se na osnovi prosječne mjesečne plaće zaposlenika u JVP Grada Rijeke u prethodnom mjesecu podijeljene s brojem radnih sati u mjesecu i pomnožene brojem sati provedenih u vatrogasnoj intervenciji.

Naknadu će dobrovoljnim vatrogascima isplatiti Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan s područja Općine Viškovo, kojem će Općina Viškovo doznačiti sredstva po ispostavljenom obračunu troškova, a iz sredstava predviđenih za vatrogastvo u tekućoj godini koja su osigurana u Proračunu Općine Viškovo.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/12-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/05-13-28

Viškovo, 9. travnja 2013.

Općinski načelnik

Goran Petrc, prof.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51216&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr