SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine« broj 26/11. i 12/12.) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 9. travnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđenju popisa pravnih osoba od posebnog interesa
za Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Mali Lošinj.

Članak 2.

Popis obuhvaća trgovačka društva u kojima Grad Mali Lošinj ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) kao i ustanove kojih je Grad Mali Lošinj osnivač ili jedan od osnivača.

1.Trgovačka društva

-Vodovod čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

-Lošinj usluge d.o.o.

-Jacht club Velopin d.o.o.

-Otra d.o.o.

-Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o.

2.Ustanove

-Knjižnica i čitaonica

-Lošinjski muzej

-Pučko otvoreno učilište

-Dječji vrtić Cvrčak

3.Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-13-3

Mali Lošinj, 9. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=10005&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr