SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

35.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13) i u svezi sa čl. 35. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13 - pročišćeni tekst) na sjednici održanoj dana 9. travnuja 2013. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu
i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Članak 15. st. 1. i st. 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« 5/03, 15/06 i 13/ 10) dopunjuje se na način da se iza riječi »zemljište« i »zemljišta« dodaju riječi »i čestice zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu«.

Članak 16. dopunjuje se na način da se iza riječi »zemljišta« dodaju riječi »i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu«.

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi: »Ugovor o zakupu zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu sklapa se na rok koji odredi Gradonačelnik, odnosno drugo nadležno tijelo odlukom o raspisivanju natječaja za davanje u zakup zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu ili odlukom o davanju zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu u zakup, ali najduže na rok od 30 godina.

Članak 3.

Članak 18. st. 1. i 2. dopunjuju se na način da iza riječi »zemljište« i »zemljišta« dodaju riječi »i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-01/13-01/30

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 9. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=10005&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr