SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

74.

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 52., točka 25. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) Obnašatelj dužnosti Župana Primorsko-goranske županije, zamjenik Župana, dana 15. travnja 2013. godine donio je

ODLUKU O PROGLAŠENJU
ELEMENTARNE NEPOGODE
za sve jedinice lokalne samouprave sa područja
Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji

I.

Proglašavam elementarnu nepogodu za područje gradova: Čabar, Delnice i Vrbovsko, te općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad zbog snježnog nevremena praćenog iznimno velikim visinama snijega koje je područje navedenih gradova i općina zahvatilo tijekom mjeseca veljače i ožujka 2013. godine.

II.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) obvezuju se gradska/općinska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (osim gradskih povjerenstava gradova Čabar i Delnice) da u roku od 8 (osam) dana od dana proglašenja elementarne nepogode izrade izvješće - prvo priopćenje s procjenom štete te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Obvezuju se sva gradska/općinska povjerenstva da obave izvid šteta na terenu te izrade konačno izvješće o nastaloj šteti za svoj grad/općinu te ih u roku 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ove odluke dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

III.

Obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja na snagu ove odluke izradi zbirno konačno izvješće o nastaloj šteti te isto dostavi Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-07/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-08/10-13-3

Rijeka, 15. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti Župana

Zamjenik Župana
Prof. dr. sc. Vidoje Vujić

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=00001&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr