SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 07/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj 3. travnja 2013. usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gradnje
komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu

I. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice u prosincu 2011. godine (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 53/11).

Uz I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice, na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice 22. listopada 2012. godine zamijenjen je novim Programom (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 41/12).

II. Prihodi i rashodi za realizaciju građevina za odvodnju otpadnih voda i za opskrbu pitkom vodom Planom su predviđeni u visini od 5.130.000,00 kuna a ostvareni su u visini od 5.512.152,96 kuna.

III. Pregled komunalnih vodnih građevina s prikazom planiranih, otstvarenih veličina i načinom i izvorom financiranja po pojedinačnim stavkama daje se u Tabeli broj 1. u prilogu.

Klasa: 363-01/13-01/108

Ur. broj: 2107/01-07/2-13-4

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

Tablica 1.

Prikaz planiranih i realiziranih aktivnosti iz Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu

Iznosi su iskazani u kunama.

KOMUNALNA VODNA
GRAĐEVINA

Plan 2012.g.

Izvršenje 2012.g.

Opis načina i izvora
financiranja

ODVODNJA
OTPADNIH VODA

700.000,00

617.163,49

1.

Kanalizacija Sopaljska ulica

360.000,00

358.711,65

Proračun G.C., .

2.

Kanalizacija Dramaljsko selce, M. Muževića

200.000,00

199.650,00

Proračun G.C.,

3.

Objekt oborinske odvodnje po sudskoj nagodbi

50.000,00

0,00

Proračun G.C.,

4.

Kanalizacija Benići

30.000,00

0,00

5.

Kanalizacija M. Muževića, Dramalj

60.000,00

58.801,84

Proračun G.C.

OPSKRBA
PITKOM VODOM

950.000,00

599.293,29

1.

Vodovod Sopaljska

700.000,00

350.000,00

Proračun G.C.,

2.

Vodovod D-8 : D-8

250.000,00

249.293,89

Proračun G.C.,

NOVI PRIKLJUČCI

80.000,00

26.805,29

Proračun G.C.

OPSKRBA
PITKOM VODOM

1.900.000,00

1.922.238,84

1.

Vodovod Gornji kraj

450.000,00

555.267,60

Naknada za razvoj

2.

Vodovod Dramalj -
Jadranovo

1.450.000,00

1.366.971,24

Naknada za razvoj

ODVODNJA
OTPADNIH VODA

1.500.000,00

2.346.652,05

1.

Kanalizacija Ribarska -
Dvorska

1.000.000,00

1.286.825,41

Sufinanciranje Hrvatskih voda i sredstva GKTD Murvica d.o.o.

Kanalizacija Osipov put

500.000,00

1.059.826,64

Sufinanciranje Hrvatskih voda i sredstva GKTD Murvica d.o.o.

SVEUKUPNO:

5.130.000,00

5.512.152,96

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr