SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Na temelju članka 108. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08. i 136/12), članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske Županije« broj 26/09, 34/09. i 07/13) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/2013), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu sastoji se od:

.sažetka općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom

.općeg dijela proračuna na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

.posebnog dijela proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Višak prihoda iz poslovanja ostvaren u 2012. godini u iznosu od 22.463.373,58 kuna, manjak prihoda od investicijskih aktivnosti u iznosu od 9.773.920,20 kuna, te manjak prihoda od financijskih aktivnosti u iznosu od 3.757.072,76 kuna, što rezultira viškom od 8.932.380,62 kuna.

Neutrošeni dio namjenskih prihoda poslovanja ostvaren iz komunalnog doprinosa u iznosu od 8.918.479,06 kuna utrošit će sukladno članku 49. Zakona o proračunu u 2013. godini.

Neutrošeni dio namjenskih prihoda poslovanja ostvaren iz naknada za koncesije u iznosu od 380.507,63 kuna utrošit će se sukladno članku 49. Zakona o proračunu namjenski u 2013. godini.

Neutrošeni dio namjenskih prihod od prodaje nefinancijske imovine ostvaren od prodaje stanova sa stanarskim pravom iznosu od 154.177,30 kuna utrošit će se sukladno članku 49. Zakona o proračunu namjenski u 2013. godini.

Kumulirani višak prihoda iz poslovanja iznosi 52.068.754,44 kuna (rezervirano 9.298.986,69 kuna), kumulirani manjak iz investicijskih aktivnosti iznosi 57.956.526,54 kuna (rezervirano 154.177,30 kuna), dok kumulirani višak iz financijskih aktivnosti iznosi 11.484.301,52 kuna, što rezultira kumuliranim viškom od 5.596.529,42 kuna.

Proračunski korisnici obvezni su izvršiti povrat neutrošenih sredstava u proračun u iznosu od 224.876,75 kuna i to:

. Dječji vrtić 162.230,64 kune

. Gradska knjižnica 36.178,94 kune

. Centar za kultuturu 2.877,00 kuna

. Muzej Grada Crikvenice 4.851,17 kuna

. OŠ. Z. Cara 18.739,00 kuna.

O utrošku rezerviranih sredstava komunalnog doprinosa i naknade za koncesije, te prihodu od prodaje stanova sa stanarskim pravom, kao i i pokriću manjka nakon prijenosa rezerviranih sredstava i povrata neutrošenih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 3.631.757,82 kuna odlučit će se prilikom donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu

II. POSEBNI DIO

Članak 5.

Posebni dio proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/13-01/66

Ur. broj: 2107/01-05/02-12-4

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE
Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr