SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03., 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 20. ožujka 2013. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana održanoj 20. prosinca 2011. godine, s izmjenama i dopunama usvojenim 20. prosinca 2012. godine.

Članak 2.

Ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Klana tijekom 2012. godine:

IZVORI
SREDSTAVA

PLANIRANO

OSTVARENO

RAZLIKA

INDEKS

Komunalni doprinos

400.000,00

57.785,41

-342.214,59

14,45

Šumski doprinos

60.000,00

35.458,78

-24.541,22

59,10

Vodni doprinos

10.000,00

3.145,76

-6.854,24

31,46

Naknada za koncesiju

5.000,00

0,00

Prihodi Proračuna

10.000,00

357.488,76

347.488,76

3574,89

UKUPNO:

485.000,00

453.878,71

-26.121,29

93,58

 

PROGRAM

PLANIRANO

OSTVARENO

RAZLIKA

INDEKS

Javne površine

112.000,00

92.904,00

-19.096,00

82,95

Nerazvrstane ceste

325.000,00

316.101,88

-8.898,12

97,26

Groblje

48.000,00

44.872,83

-3.127,17

93,49

UKUPNO:

485.000,00

453.878,71

-31.121,29

93,58

Članak 3.

1. Javne površine

a) Otkup zemljišta za uređenje javnih površina u iznosu od 35.000,00 kuna

b) Nabava javne dekorativne rasvjete u iznosu od 1.315,00 kuna.

c) Projektna dokumentacija za uređenje javnih površina u iznosu 31.589,00 kuna

d) Geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 25.000,00 kuna

Tijekom 2012. godine u realizaciju ovog dijela programa utrošeno je 92.904,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste

a) Radne zone - urbanistički planovi u iznosu od 166.162,50

b) Projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste u iznosu od 45.000,00 kuna

c) Geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 50.000,00 kuna

d) Sanacija potpornih zidova u iznosu od 54.939,38 kuna

Za realizaciju ovog dijela programa utrošena su sredstva u iznosu od 316.101,88 kuna

3. Groblje

a) Oprema za uređenje i zaštitu u iznosu od 7.897,83 kune

b) Izrada novih ukopnih mjesta u iznosu od 36.975,00 kuna

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog dijela programa iznose 44.872,83 kune

Članak 4.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/17

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 20. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=51217&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr