SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst,110/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/ 09, 31/09 i 43/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 38. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donosi

PROGRAM
građenja objekata komunalne infrastrukture na
području Grada Vrbovskog za 2013. godinu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Program utvrđuje građenje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2013 godini za:

-javne površine

-nerazvrstane ceste

-groblja

-javnu rasvjetu

-odlaganje komunalnog otpada

II.IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA GRAĐENJA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka Programa građenja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz sljedećih izvora prihoda:


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1.prihod od komunalnog doprinosa 100.000,00


2.prihod od sredstava Proračuna grada 174.000,00


3.prihod od šumskog doprinosa. 371.000,00


UKUPNO: 645.000,00


Članak 3.

1.GRAĐENJE NA JAVNIM POVRŠINAMA


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1.prihod od komunalnog doprinosa 100.000,00


2.prihod od sredstava Proračuna grada 0,00


3.prihod od šumskog doprinosa 195.000,00


UKUPNO: 295.000,00Uređenje javnih površina - opis radova 295.000,00


-uređenje prilaza »Kamačnik« 100.000,00


-postava prometnih znakova i
uređaja za smirivanje prometa 30.000,00


-postava klupa za sjedenje 15.000,00


-nabava kontejnera za otpad
zapremine7 m
3 i 5 m340.000,00


-postava koševa za otpatke 10.000,00


-uređenje parkirališta kod kino-doma
Vrbovsko 100.000,00


2.JAVNA RASVJETA


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1.prihod od komunalnog doprinosa 0,00


2.prihod od sredstava Proračuna grada 0,00


3.šumski doprinos 50.000,00


UKUPNO: 50.000,00Javna rasvjeta - opis radova PLAN


-postava javne rasvjete u gornjem
Osojniku, prema mrtvani 18.000,00


-postava javne rasvjete križanje ul.
Kralja Tomislava i spojne ceste
Hambarište 15.000,00


-postava javne rasvjete Jablan -
Šepićev zavoj 7.000,00


-postava novih rasvjetnih tijela javne
rasvjete sukladno uvjetima HEP- a
po prijedlozima MO 10.000,00


UKUPNO: 50.000,00


3.GRAĐENJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1.prihod od komunalnog doprinosa 0,00


2.prihod od sredstava Proračuna grada 100.000,00


3.prihod od šumskog doprinosa


UKUPNO: 100.000,00Odlaganje komunalnog otpada - opis radova PLAN


-pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada 100.000,00


4.GRAĐENJE GROBLJA


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1.prihod od komunalnog doprinosa 0,00


2.prihod od sredstava Proračuna grada 74.000,00


3.prihod od šumskog doprinosa 126.000,00


UKUPNO: 200.000,00Građenje groblja - opis radova PLAN


-uređenje groblja Krš 100.000,00


-uređenje groblja »Lovnik« 100.000,00


UKUPNO: 200.000,00


Članak 4.

Za ostvarenje Programa ovlašćuje se Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-01- 1

Ur.broj: 2193-01-02/ 13-01

Vrbovsko, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51326&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr