SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

17.

Na temelju članka 108. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradonačelnik Grada Rijeke dana 11. ožujka 2013. godine, donio je

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske
uspješnosti idejnog projekta

Članak 1.

U Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1.Srđan Škunca, d.i.a. i g., predstavnik Grada Rijeke, predsjednik,

2.Igor Rožić, d.i.a., predstavnik Društva arhitekata Rijeka, potpredsjednik,

3.Siniša Glušica, d.i.a., predstavnik Društva arhitekata Rijeka, član,

4.Nenad Kocijan, d.i.a., predstavnik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Razred arhitekata - Područni odbor Rijeka, član,

5.Marin Račić, d.i.a., predstavnik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Razred arhitekata - Područni odbor Rijeka, član.

Članak 2.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od 2 (dvije) godine.

Članak 3.

Povjerenstvo ocjenjuje arhitektonsku uspješnost idejnog projekta za gradnju/rekonstrukciju građevine i površine javne namjene za zahvat, za koji sukladno zakonu, lokacijsku dozvolu izdaje Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.

Članak 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-04/27-95

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 11. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51000&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr