SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 55/11, 90/ 11, 50/12), Odluke o izradi urbanističkih planova uređenja UPU-3, UPU-4, UPU-5, UPU-6, UPU-7, UPU-8, UPU-9 i UPU 10 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/12) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-05/ 13-01/2, Urbroj: 2142-03-02/1-13-1 od 7. ožujka 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlozima urbanističkih planova uređenja
UPU-3, UPU-4, UPU-5, UPU-6, UPU-7,
UPU-8, UPU-9 i UPU 10

1. Javna rasprava i javni uvid u Prijedloge urbanističkih planova uređenja UPU-3, UPU-4, UPU-5, UPU-6, UPU-7, UPU-8, UPU-9 i UPU 10 započinje 2. travnja 2013. i završava 2. svibnja 2013. godine (30 dana).

2. Javni uvid u Prijedloge urbanističkih planova uređenja UPU-3, UPU-4, UPU-5, UPU-6, UPU-7, UPU-8, UPU-9 i UPU 10, za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u prostorijama Općine Baška na adresi Palada 88 u Baški, u uredovno vrijeme rada sa strankama, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8,30 do 12,30 sati.

3. Javno izlaganje Prijedloga planova održat će se dana 10. travnja 2013. godine (srijeda), u galeriji Zvonimir u Baški, Kralja Zvonimira 114, prema rasporedu:

.UPU-3 - Jurandvor-sjever (N2), s početkom u 9,00 sati,

.UPU-4 - Jurandvor-jug (N2), s početkom u 9,30 sati,

. UPU-5 - Jurandvor-zapad (N2), s početkom u 10,00 sati,

.UPU-6 - Batomalj-sjever (N3-1), s početkom u 10,30 sati,

.UPU-7 - Batomalj-jug (N3-2), s početkom u 11,00 sati,

.UPU-8 - Draga Bašćanska-sjever (N4-1), s početkom u 11,30 sati,

.UPU-9 - Draga Bašćanska-jug (N4-1), s početkom u 12,00 sati,

.UPU-10 - zona poslovne namjene Baška (K), s početkom u 12,30 sati

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga planova mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Općine Baška ili dostaviti poštom na adresu Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, odnosno upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Planova. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-05/13-01/2
Ur. broj: 2142-03-03/3-13-2
Baška, 8. ožujka 2013.

Pročelnik

Mladen Hero, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=10007&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr