SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko- goranske županije, na 37. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o uspostavi suradnje Primorsko-goranske županije
i Grada Irkutska
(Ruska Federacija)

Članak 1.

S ciljem doprinosa razvoju kroz različite oblike suradnje, a temeljenu na uzajamno korisnim načelima, uspostavlja se suradnja Primorsko-goranske županije s Gradom Irkutskom u Ruskoj Federaciji.

Članak 2.

Sadržaj, oblici i način suradnje utvrdit će se Sporazumom o međusobnoj suradnji Primorsko-goranske županije i Grada Irkutska (Ruska Federacija).

Članak 3.

Ovlašćuje se Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije da u ime Primorsko-goranske županije usuglasi i potpiše Sporazum iz članka 2. ove Odluke

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-53

Rijeka, 14. ožujka 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=00001&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr