SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Na temelju točke II. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/ 13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 37. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine, donijela je

PLAN RASHODA
ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2013. godinu utvrđuju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola Primorsko-goranske županije u 2013. godini.

Plan rashoda iz stavka 1. ovoga članka izrađen je u obliku tablice (Tablica 2-SŠ -Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2013. godinu), koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da tijekom godine svojim odlukama izvrši preraspodjelu sredstava prema korisnicima.

Članak 3.

Ovaj Plan rashoda stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-28

Rijeka, 14. ožujka 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Plan rashoda za materijal, dijelove i us  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=00001&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr