SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/ 12), članka 10. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02-ispr.), članka 8. stavka 1. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/ 06) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donosi

ODLUKU
o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju
Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjelogavi sup«

I.

Općina Punat donosi Odluku o udruživanju i prihvaća Sporazum o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«, u skladu s LEADER konceptom EU.

II.

Ovlašćuje se općinski načelnik Mladen Juranić, da u ime Općine Punat potpiše Sporazum o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup« i pristupnicu.

III.

Mladen Juranić imenuje se za predstavnika Općine Punat u Skupštini Udruge iz točke I. i II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-13-10

Punat, 21. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51521&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr