SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 20/08 i 25/09) članak 54. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pokretne stvari navedene u članku 53. ove Odluke mogu se postavljati temeljem Odluke o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 6/2010).«

Članak 2.

U članku 59. stavci 3. i 5. brišu se.

Stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja izraditi pročišćeni tekst Odluke o komunalnom redu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-13-6

Punat, 21. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51521&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr