SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Na temelju Članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 32. Statuta Općine Lopar, Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 19. veljače 2013. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o javnom ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se ukidanje svojstva javnog dobra na određenim nekretninama u točno određenoj površini nekretnina.

Članak 2.

Javno dobro ukida se na nekretninama označenim kao

k.č.br. 10119/3 u površini od 112 m2 - javno dobro, put, upisana u zk.ul.POPIS I, k.o. Lopar

k.č.br. 10171/2 u površini od 84 m2 - javno dobro, put, upisana u zk.ul.POPIS I, k.o. Lopar

k.č.br. 10204/3 u površini od 528 m2 - javno dobro, put, upisana u zk.ul.POPIS I, k.o. Lopar

k.č.br. 10257/3 u površini od 38 m2 - javno dobro, put, upisana u zk.ul.POPIS I, k.o. Lopar,

k.č.br. 10257/4 u površini od 28 m2 - javno dobro, put, upisana u zk.ul.POPIS I, k.o. Lopar, i k.č.br. 10257/6 u površini od 8m2 - javno dobro, put, upisana u zk.ul.POPIS I, k.o. Lopar.

Članak 3.

Utvrđuje se da nekretnine iz članka 2. ove Odluke u gore navedenoj površini ne služe kao javno dobro, te se površina istih isključuje iz opće uporabe.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Rabu, Zemljišno- knjižni odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra na nekretninama u površinama navedenim u članku 2. ove Odluke, te će izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lopar.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-01

Lopar, 19. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr