SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donosi

ODLUKU
o kreditnom zaduženju Općine Viškovo
kod Slatinske banke d.d.

Članak 1.

Općina Viškovo će se zadužiti uzimanjem dugoročnog kunskog kredita bez valutne klauzule kod Slatinske banke d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, za financiranje investicija (kapitalnih projekata) i to:

-izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 80.000,00 kuna

-izgradnju i uređenje objekata kulture i zaštitu povijesnih objekata u iznosu od 127.000,00 kuna

-izgradnju i uređenje školskih objekata u iznosu od 750.000 kuna

-izgradnju i uređenje sportskih objekata u iznosu od 84.000 kuna

-kapitalna ulaganja za zdravstvene objekte u iznosu od 35.000 kuna

-uređenje novih javnih površina 247.000 kuna

-mjesna groblja u iznosu od 1.084.750 kuna

-izgradnju i rekonstrukciju cesta u iznosu od 1.622.250 kuna

-otkup zemljišta za buduće projekte u iznosu od 4.525.000 kuna

Članak 2.

Općina Viškovo će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

-iznos kredita: 8.555.000,00 kuna

-kamata: 6,00% godišnje, fiksna

-metoda obračuna kamate: proporcionalno

-iznos kamata: 2.587.581,08 kuna

-poček: bez počeka

-rok otplate 10 godina u 120 mjesečnih rata, uz mogućnost prijevremene otplate, djelomično ili u cijelosti

-naknada za odobrenje kredita: 8.555,00 kuna jednokratno

-sredstva osiguranja kredita: mjenice i zadužnice Općine Viškovo

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi ugovor o kreditu sa Slatinskom bankom d.d. po dobivenoj suglasnosti Vlade RH o zaduženju.

Članak 4.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti Vlade RH o zaduženju.

Klasa: 021-04/13-01/01

Ur.broj: 2170-09-06/01-13-13

Viškovo, 21. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Potpredsjednik

Denis Mladenić, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51216&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr