SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 31/09) i točke 4.1.2. Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetnišva u gradu Malom Lošinju (SN PGŽ 8/08 i 24/11) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 19. veljače 2013. godine, donio je sljedeće

IZMJENE PRAVILNIKA
o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora
za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo

Članak 1.

U Pravilniku o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo (»Službene novine PGŽ« 9/2012 i 26/2012) članak 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.

Potpore za Poticanje poduzetnika sa svrhom jačanja konkurentnosti dodjeljuju se prema sljedećim kriterijima:

KRITERIJ

KOEFICIJENT

Poticanje certificiranja proizvoda i procesa

0,4

Poticanje inovacija

0,4

Poticanje tradicionalnih obrta

0,5

Poticanje razvoja proizvoda sa svrhom stjecanja prava na korištenje znaka »Hrvatski otočni proizvod«


0,5

 

Poticanje suradnje s obrazovno-znanstvenim institucijama (pripravnički staž, specijalizacija i sl.)


0,3

Poticanje korištenja obnovljivih
izvora energije i unapređenja
energetske učinkovitosti


0,5

Poticanje ekološke proizvodnje i ekološke zaštite proizvoda

0,4

Poticanje razvoja kulturno-zabavne ponude Grada Malog Lošinja

0,3

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kn godišnje.

Pojedinačni iznos potpore izračunava se tako da se koeficijent pomnoži s najvišim pojedinačnim iznosom potpore. Potpora se može ostvariti i po više kriterija pod uvjetom da njihov zbroj ne prelazi maksimalan iznos potpore.

Potpore za obrtnike i poduzetnike na malim otocima (Susak, Ilovik, Unije, Male i Vele Srakane) uvećavaju se dodatno za koeficijent 0,50 do maksimalnog iznosa potpore«.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 300-01/13-01/02
Ur. broj: 2213/01-01-13-3
Mali Lošinj, 19. veljače 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik

Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=10005&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr