SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), slijedom prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu sa Planom Proračuna Grada Kastva za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/11) dana 7. veljače 2013. godine, gradonačelnik Grada Kastva donio je

PLAN
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Kastva za 2013. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva u 2013. godini.

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 16 službeničkih mjesta, a popunjeno je 15 službeničkih mjesta.

Članak 3.

U 2013. godini ne planira se prijam službenika na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme, a niti vježbenika na određeno vrijeme.

Članak 4.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Kastva www.kastav.hr

Klasa: 112-01/13-01/02

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-2

Kastav, 7. veljače 2013.

Gradonačelnik
Ivica Lukanović, dipl. ing. građ., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=51215&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr