SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

KRITERIJE ZA VREDNOVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU
GRADA MALOG LOŠINJA

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se aktom utvrđuju kriteriji i postupak utvrđivanja programa javnih potreba u sportu, za koje se osiguravaju sredstva u proračunu Grada Malog Lošinja, način raspodjele i način praćenja korištenja dodjeljenih sredstava.

Članak 2.

Programom javnih potreba u sportu obuhvaćaju se svi oblici poticanja sporta i sportskih djelatnosti koji pridonose razvitku sporta i rekreacije građana Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Javne potrebe u sportu, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Malog Lošinja jesu sportski programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje obuhvaćaju:

-poticanje i promicanje sporta

-provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih

-djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza

-sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja

-sportsko-rekreacijske aktivnosti građana

-sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

- planiranje, izgradnja i održavanje te korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Mali Lošinj.

Program javnih potreba u sportu donosi Gradsko vijeće za svaku kalendarsku godinu zajedno s proračunom.

Članak 4.

Utvrđivanje sportskih programa, aktivnosti, poslova i djelatnosti od interesa za Grad Mali Lošinj i njihovo uvrštavanje u programe javnih potreba provodi Zajednica sportova Grada Malog Lošinja putem javnog poziva.

Poziv za predlaganje javnih potreba u sportu objavljuje se u javnom glasilu i na web stranici grad. Prijave se podnose najmanje trideset dana od objave Poziva.

II. Kriteriji za vrednovanje

Članak 5.

Kriteriji za vrednovanje predstavljaju mjerila prema kojima nadležno tijelo Zajednica sportova grada razmatra i predlaže programe za svako pojedino područje sporta:

Poticanje i promicanje sporta

Vrednuju se sljedeći programi:

-organizacija sportskih priredbi od interesa za Grad Mali Lošinj, prema prijedlogu samog Grada i nalaze se na poziciji nadležnog Ureda za sport

-nagrade za sportske rezultate utvrđuje se sukladno Pravilniku o nagradama i priznanjima zajednice sportova

-razvojni programi kroz pomoć u angažiranju vrsnih trenera ako će to dovesti do kvalitetnijeg pomaka u određenom sportu.

Provođenja sportskih aktivnosti djece i mladih

Vrednuju se sljedeći programi:

-omasovljavanje sportskih aktivnosti za djecu i mlade kroz školska sportska društva realizira se kroz nadležni Ured za sport.

Djelatnost sportskih udruga i zajednica

Vrednuju se sljedeći programi:

-Natjecanja i rezultati

-broj članova i sportaša, posebno djece i mladih

-sportska oprema i rekviziti

-stručni rad.

Sportske rekreacijske aktivnosti građana

Rad s odraslima odnosi se na tjelesno vježbanje ciljanih skupina građana: starijih osoba, žena, mladeži, korektivno vježbanje, programi fitnesa, aerobika i sl.

Relizacija se ostvaruje kroz suradnju Zajednice sportova, nadležnog Ureda za sport i sportskih udruga.

Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Rad s navedenom kategorijom osoba provodi i realizira Zajednica sportova u suradnji s sportskim udrugama i nadležnim Uredom za sport, a odnosi se na osiguranje prostora i stručnih osoba za rad.

Planiranje, izgradnja i održavanje te korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Mali Lošinj

Program realizira nadležni Ured za sport temeljem godišnjih analiza potreba u suradnji s Zajednicom sportova.

III. Izvješćivanje i nadzor

Članak 6.

O izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava Zajednica sporta izvještava jedinicu lokalne samouprave.

Nadležni Ured grada za sport nadzire izvršenje programa javnih potreba te prati korištenje i utrošak sredstava za programe.

IV. Završne odredbe

Članak 7.

Ovi Kriteriji stupaju na snagu danom donošenja i biti će objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/13-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-13-3

Mali Lošinj, 9. siječnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=10005&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr